Dostali jsme slovní spojení aukční systémy na 1. místo

Dnes je na 1. místě a je jasné že stále být nemusí, ale po 3 měsících čekání, jak články naberou, jsme se dostali do vedení.

Dnes je na 1. místě a je jasné že stále být nemusí, ale po 3 měsících čekání, jak články naberou, jsme se dostali do vedení.

Naši klienti se nás ptají, jak to funguje, ale proč to složitě vysvětlovat. Stejně tomu nakonec neporozumí, proto máme metodu: Zkuste si to na 3 měsíce, nevydáte desítky nebo i stovky tisíc, ale pouhých 3x 1.000,- Kč a máte články na 60 denících po celé ČR.

https://search.seznam.cz/?q=auk%C4%8Dn%C3%AD+syst%C3%A9my&oq=auk%C4%8Dn%C3%AD+syst%C3%A9my&sgId=&thru=&su=e&sourceid=szn-HP&sId=acBFGUI6pQpVp1XBsCha